PROJEKT W SĄSIEDZTWIE

Dzień dobry, sąsiedzie!

IKEA będzie nowym sąsiadem mieszkańców Lublina. Sąsiadem, który inspiruje do lepszego życia, pomaga je tworzyć i ma dla gości szeroko otwarte drzwi. Jak przystało na dobrego sąsiada, który dopiero się wprowadza, witamy się i przedstawiamy. Jednak nie chcemy na tym poprzestać. Chcemy wręczyć prezent na przywitanie wszystkim mieszkańcom Lublina. Prezenty są różne, ale najbardziej udane odpowiadają na potrzeby i marzenia obdarowywanych. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć wyjątkowy, trafiony w dziesiątkę podarunek, zaprojektowany i wybrany wspólnie przez lublinian.

Projekt w sąsiedztwie - w prezencie

Jesteśmy nowi w sąsiedztwie i potrzebujemy wsparcia, by poznać potrzeby i marzenia mieszkańców Lublina. Dlatego postanowiliśmy o to zapytać ich przedstawicieli i wspólnie z nimi oraz z Instytutem na Recz Ekorozwoju opracować trzy projekty społeczne, które poddamy głosowaniu wszystkich lublinian. Wybrany projekt zostanie zrealizowany przy wsparciu IKEA.

Już 29 marca o godz. 16.30 zapraszamy do Lubelskiego Centrum Konferencyjnego na prezentację trzech projektów społecznych przygotowanych wspólnie z Radą Sąsiedzką.
Przyjdź, posłuchaj, porozmawiaj i zadecyduj, na który z nich zagłosujesz!

REALIZACJA PROJEKTU W 6 PROSTYCH KROKACH

KROK 1: AKTYWNI DLA LUBLINA
Tworzymy Radę Sąsiedzką

Pierwszym krokiem do zrealizowania wybranego projektu społecznego w Lublinie było utworzenie wspólnej Rady Sąsiedzkiej, czyli grupy lubelskich społeczników. Nasi radni to ponad 20 osób , które wraz z nami są gotowe działać społecznie i mają pomysły na poprawę życia w Lublinie.

KROK 2: POZNAJEMY SIĘ
Dowiadujemy się o potrzebach mieszkańców Lublina

Do 5 lutego 2017 r. każdy mieszkaniec Lublina mógł zgłosić nam swój pomysł na projekt społeczny. Wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi koncepcjami na to, co chcieliby zmienić w swoim mieście, bardzo dziękujemy. Pokazaliście, że jesteście aktywni i kreatywni. Wasze pomysły stały się dla nas inspiracją do dalszych prac nad prezentem jak najbardziej dopasowanym do potrzeb i marzeń lublinian.

Pytania i odpowiedzi

Kto może zgłosić pomysł na projekt?

Pomysł na „Projekt w Sąsiedztwie” może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Lublina, niezależnie od tego czy jest zameldowany w Lublinie i niezależnie od obywatelstwa czy kraju pochodzenia.

Swoje pomysły mogą również zgłaszać organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia działające w Lublinie, jednostki gminy i urzędu miasta, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe znajdujące się w Lublinie, itp.

Ile pomysłów może zgłosić jedna organizacja lub osoba?

Nie ma ograniczeń. Liczymy na Waszą kreatywność.

W jakim terminie można zgłaszać pomysły na projekt?

Pomysły można zgłaszać do 5 lutego 2017 r.

Jak zgłosić swój pomysł?

Ze strony IKEA.pl/dlalublina należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres spotkania.lublin@IKEA.com

Jak i kiedy dowiem się czy mój pomysł na projekt został wybrany?

Zostaniesz powiadomiony drogą mailową. Nastąpi to najpóźniej 27 lutego 2017 r.

Do kogo powinien być skierowany pomysł na projekt?

Projekt może być skierowany do wszystkich mieszkańców Lublina lub do mieszkańców określonego terenu, np. dzielnica, osiedle itp.. Preferujemy pomysły, które swoim zasięgiem obejmują jak największą liczbę osób.

Jakich typów działań i obszarów tematycznych może dotyczyć pomysł na projekt?

Mogą być to działania społeczne, edukacyjne, proekologiczne, integrujące i aktywizujące mieszkańców Lublina, działania związane z wyposażaniem przestrzeni takich jak świetlice, schroniska, kluby, domy dziecka.

Obszary zaangażowania społecznego, które w IKEA traktujemy jako priorytetowe to edukacja dzieci i młodzieży, ich zdrowie i warunki życia, ekologia i ochrona środowiska (w tym walka ze zmianami klimatu i gospodarka cyrkularna) oraz zrównoważone życie w domu (czyli przyjazne dla środowiska i nas samych).

Jakich typów działań i obszarów nie może dotyczyć pomysł na projekt?

IKEA nie wspiera działań sponsoringowych, w tym sponsoringu sportowego, działań o charakterze marketingowym i/lub komercyjnym, a także takich, których beneficjentem jest jedna osoba bądź rodzina.

Jaki budżet przeznaczy IKEA na realizację finalnego projektu?

IKEA przeznaczy na ten cel maksymalnie 100 tys. zł.

Co to jest szacunkowy całkowity koszt przedsięwzięcia?

To suma wszystkich kosztów realizacji pomysłu wraz z dofinansowaniem IKEA oraz wkładu własnego.

Kiedy przedsięwzięcie ma być rozpoczęte?

Planowany start realizacji finalnego projektu musi mieć miejsce najwcześniej 4 maja, a najpóźniej 31 lipca 2017 r.

Jak długo może trwać projekt?

Preferowane są pomysły na projekt, który zakończy się w grudniu 2017 r.

Kto będzie realizował projekt, który powstanie na podstawie „zwycięskiego” pomysłu?

Jednym ze współrealizatorów będzie IKEA, kolejnym organizacja zgłaszająca pomysł lub wskazana przez pomysłodawcę jako potencjalny partner w projekcie, o ile tylko wyrazi taką chęć. Taka organizacja (lub instytucja) musi działać na terenie Lublina. Współrealizatorem nie może być osoba prywatna.

Czy z pomysłodawcą zostanie podpisana umowa?

Tak, z trzema osobami/organizacjami, których pomysły zostaną finalnie wybrane zostanie podpisana umowa z IKEA dotycząca przekazania praw autorskich.

Prócz tego, umowa o współpracy (i/lub umowa darowizny) zostanie podpisana z organizacją, która będzie współrealizatorem zwycięskiego projektu.

Czy pomysł, który zostanie wybrany będzie realizowany zgodnie z opisem podanym przez autora?

Może tak być, ale nie musi. Pomysły w trakcie prac mogą ulec zmianom i korektom.

Kto będzie pracował nad przekształceniem trzech wybranych pomysłów w projekty?

Przedstawiciele IKEA oraz Instytutu na rzecz Ekorozwoju wspólnie z lubelską Radą Sąsiedzką (przedstawiciele mieszkańców Lublina) oraz pomysłodawcą, o ile tylko wyrazi on taką chęć.

Co dalej stanie się ze zgłaszanymi pomysłami?

Zostaną one poddane dalszym pracom Rady Sąsiedzkiej oraz IKEA i Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

Kto wybierze projekt, który stanie się „Projektem w sąsiedztwie” i zostanie zrealizowany?

Trzy projekty zostaną poddane pod internetowe głosowanie wszystkich mieszkańców Lublina – to oni wybiorą „Projekt w sąsiedztwie”, który IKEA finalnie sfinansuje i pomoże zrealizować.

KROK 3: DYSKUSJE
Omawiamy zgłoszone pomysły

20 lutego 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie Rady Sąsiedzkiej, na którym przedyskutowaliśmy zgłoszone pomysły.

KROK 4: PRZYGOTOWANIA DO PREZENTACJI
Wybieramy 3 projekty i tworzymy o nich prezentacje

6 marca 2017 r. Rada Sąsiedzka spotkała się po raz czwarty, żeby wyłonić w i zastanowić się, jak najlepiej zaprezentować trzy wybrane propozycje projektów na otwartym wysłuchaniu.

KROK 5: ZMIENIAMY SĄSIEDZTWO
Publicznie prezentujemy trzy projekty społeczne

29 marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym o godz. 16.30 odbędzie się otwarta prezentacja trzech propozycji projektów społecznych – zapraszamy wszystkich lublinian! Mieszkańcy Lublina będą mogli zapoznać się na nim z trzema prezentowanymi projektami i zdecydować, na który chcą zagłosować.

KROK 6: WSPÓLNE GŁOSOWANIE

29 marca uruchomimy system do głosowania na stronie IKEA Lublin. Mieszkańcy zagłosują i wybiorą jeden projekt, który zostanie zrealizowany dzięki wsparciu IKEA.

PODSTAWOWE OBSZARY ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO IKEA

IKEA od lat zajmuje się polepszaniem codziennego życia wielu ludzi.

Interesuje nas zrównoważone życie w domu, jego wpływ na środowisko naturalne, jakość życia i inne zagadnienia dotyczące całych społeczności, a nie tylko wybranych jednostek.

Troszczymy się o klimat. Zależy nam na ograniczaniu naszego wpływu na środowisko, korzystaniu z energii odnawialnej i odpowiednim gospodarowaniu odpadami.

Chcemy tworzyć lepsze życie nie tylko w domach, ale i w schroniskach, instytucjach dla potrzebujących, szczególnie osób z dziećmi, w ośrodkach dla cudzoziemców i uchodźców, szkołach, przedszkolach. Dom to dla nas szerokie pojęcie.

Współpracujemy z organizacjami międzyrządowymi (IGOs), pozarządowymi (NGOs), non-profit (NPOs) i organami publicznymi (instytucjami prowadzonymi przez władze samorządowe, np. szkołami czy miejskimi ośrodkami pomocy społecznej)

W tym programie stawiamy na inicjatywy otwarte dla jak największej liczby osób. Zależy nam, żeby stworzyć coś, co posłuży większości lokalnej społeczności, a nie indywidualnym osobom lub rodzinom.

Zmień coś w swoim domu, by stał się bardziej przyjazny dla planety

Sposób, w jaki nasze domy korzystają z zasobów naturalnych, wpływa na równowagę w otaczającym nas świecie. I na nasze portfele. Zmieniając coś w swoim domu, nawet drobną rzecz lub zachowanie, możesz zatroszczyć się o środowisko i domowy budżet.

Dowiedz się więcej o domu przyjaznym dla planety

Cel IKEA - tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi

Chcemy wywierać pozytywny wpływ na ludzi i środowisko. Dlatego konsekwentnie zmierzamy w kierunku zrównoważonej przyszłości, dbając o przyjazne dla ludzi i środowiska standardy produkcji i prowadzenia biznesu.

Dowiedz się więcej o People&Planet Positive

Lepsze życie na co dzień dla każdego oznacza coś innego

Dla dzieci zagrożonych skutkami wojny, klęski żywiołowej lub wykluczeniem, lepsze życie to możliwość nauki w bezpiecznym środowisku. IKEA wspiera edukację i prawa dzieci w najbiedniejszych i najbardziej narażonych społecznościach świata.

Dowiedz się więcej o IKEA Foundation

Jak aplikować?

Aplikowanie o pracę w IKEA jest proste.

1. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki, by znaleźć oferty
pracy, które cię interesują.

2. Prześlij swoje dokumenty (CV i list motywacyjny). Zawrzyj w nich informacje, które twoim zdaniem są istotne.
Pamiętaj, że dobry list motywacyjny może powiedzieć nam więcej o tym,
kim jesteś i na jakim etapie się znajdujesz, niż sto dyplomów!

3. Nie stresuj się. Damy ci znać, gdy twoja aplikacja do nas dotrze.
Skontaktujemy się z tobą w ciągu 30 dni, a następnie będziemy
na bieżąco informować cię o wynikach rekrutacji.